Kadıköy Belediyesi özelleştirmeye itiraz edecek

391982.jpg

Kadıköy Belediyesi, Kalamış Yat Limanı özelleştirmesi ve ihale kararına itiraz edecek.

Kadıköy Belediyesi plana; yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, 1/100.000 üst ölçekli çevre düzeni planına uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridorlarını kesmesi nedenleriyle daha önce de itiraz etmiş; Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kadıköy Belediyesi’nin itirazını reddetmişti. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi özelleştirme kararını Danıştay Altıncı Daire’ye taşımış, mahkeme yüzen iskele alanlarının emsale katılmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kadıköy Belediyesi’ne göre; ÖYK tarafından 6 Kasım tarihinde onaylanan yeni plan, Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava ile iptal edilen 2013 onaylı plan ve kısmen yürütmesi durdurulan ve davası devam eden 17 Mart 2015 tarihli plan kararlarına dayandırılıyor. Yüzen iskele alanlarının emsale dahil alanlardan çıkarılıp özelleştirilen alan metrekaresinin artırıldığı yeni plan askıya çıkmadığı için resmi olarak kesinleşmiş niteliği taşımıyor. Ancak Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı henüz kesinleşmeyen plana göre tekrar ihaleye çıkarılmış oldu.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum