CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:

chp-li-ozturk-yilmaz-alayiniza-baskaldiriyorum_1.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Hükümete çağrımız şudur; bu sürecin canlandırılması OHAL’in bir an önce kaldırılması, demokrasiye dönüş, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, medyaya uygulanan baskıların azaltılması, yok edilmesi, ortadan kaldırılması, sansürcülüğe son verilmesi ile mümkün olabilir.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM’de Avrupa Birliği Genişleme Raporu hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, AB müzakerelerinin başlamasından itibaren en sert rapor olduğunu söyleyerek, göç ve irtica konuları dışında her konuda eleştiri olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Türkiye’nin büyük adımlarla AB sürecinden, AB perspektifinden uzaklaştığı belirtiliyor. Özellikle temel haklar, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, basın hürriyeti ve basına uygulanan sansür geniş şekilde eleştiri konusu haline getirilmiş. Bizim Türkiye’de eleştirdiğimiz pek çok konu AB tarafından da eleştiriliyor. Özellikle yargının bağımsızlığı çok geniş yer buluyor. Yargının bağımsızlığının zayıflatıldığı, OHAL’in devam etmesi halinde OHAL uygulamalarının Türkiye’yi daha fazla demokrasiden ve hukuk devletinden uzaklaştırdığına vurgu yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz şöyle konuştu:

“Her ne kadar AB süreci resmen bitirilmese de aslında derin dondurucuya konulmuş durumda. Bu sürecin başlayabilmesi için inisiyatifin kalmadığı belirtiliyor. Bizim bu raporda gördüğümüz en çarpıcı hususlardan bir tanesi de Türkiye’de demokrasinin kurumsal fonksiyonel işleyişinin ciddi darbe yediğine ilişkin tespitlerdir. Hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığına ilişkin tespitlerdir. Yargı bağımsızlığına, adil yargılama ilkesinin yerle yeksan edildiğine ilişkin endişelerimiz burada da bir kez daha belirtilmiş olmasıdır. Hükümete çağrımız şudur; bu sürecin canlandırılması OHAL’in bir an önce kaldırılması, demokrasiye dönüş, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, medyaya uygulanan baskıların azaltılması, yok edilmesi, ortadan kaldırılması, sansürcülüğe son verilmesi ile mümkün olabilir.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum