Anket doldur para kazan!
Aksoy Araştırma

Çalışan kadınlar erkeklere göre daha az ücret alıyor

ConsolidatedWomenWorkers_PD_US_GOVT_CC_BY-0.0.jpg

(DHA) / Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017 araştırması kadınların çalışma hayatında erkeklere göre daha düşük ücret aldığını, daha yüksek oranla güvencesiz işlerde çalıştığını, daha büyük birçoğunluğunun sendikasız olduğunu ve ayrımcılık daha sık maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları en önemli üç sorun düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırılmaları olarak belirlendi. Araştırmaya katılan kadın işçilerin yüzde 78,7’si düşük ücreti çalışma hayatının en önemli sorunu olarak belirtiyor.

Kadınların yüzde 74,5’i işsizliği çalışma hayatının en önemli ikinci sorunu olarak görürken, yüzde 43,1’i ise çalışma hayatında uzun çalışmayı gösteriyor.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 48,6’sı 1400- 2000 lira arasında ücret alırken, kadınların yüzde 21,9’u 1400 liradan az ücret aldıklarını belirtiyor.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 23.8’i taşeron çalışma, özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma ve ücretli düzensiz istihdam biçimlerinde yer alıyor. Genel ortalamada bu oran yüzde 20,4 iken erkeklerde yüzde 18.9 olması, kadınlar erkeklerden daha yaygın bir biçimde güvencesiz olarak çalıştığını gösteriyor.

Araştırma sonuçlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre kadınların en az yüzde 92’si sendikasız olarak çalıştığını belirtildi.

Yazıyı paylaşın:
Top
big data blogu