Rekabet Kurulu’ndan 2 bankaya ceza

rekabet-kurumu.jpg

Rekabet Kurulu’nun Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre, ING Bank AŞ’ye 21 milyon 112 bin TL, The Royal Bank of Scotland İstanbul Merkez Şubesi’ne 66 bin 429 TL idari para cezası verildi. Diğer bankalar için ise idari para cezasına gerek görülmedi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 28.11.2017 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 17-39/636-276 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1. – Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ, – ING Bank AŞ ve – The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine OYBİRLİĞİ ile,

2. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası ile “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in a) 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, – ING Bank AŞ’ye 21.112.960,50 TL b) 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, – The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi’ne 66.429,75 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

3. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ’ye 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası ile “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,5’i oranında idari para cezası verilmesi gerekmekle birlikte 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 6. fıkrası kapsamında Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey AŞ’ye idari para cezası verilmemesine OYBİRLİĞİ ile,

4. Citibank AŞ, Deutsche Bank AŞ, HSBC Bank AŞ, JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi, MerriII Lynch Yatırım Bank AŞ, Société Générale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Türk Ekonomi Bankası AŞ ve UBS AG’nin 4054 sayılı Kanun’u 4. maddesini ihlal etmediklerine dolayısıyla, aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına OYBİRLİĞİ ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum