Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

c.igte_.ch_.jpg

Finansal Hizmetler Güven Endeksini (FHGE) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Temmuz ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 167,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2018 yılı Temmuz ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin, kötümser olduğunu bildirenler lehine döndüğü ve gelecek üç aya ilişkin iyileşme yönlü beklentilerin yerini kötümser yönlü beklentilere bıraktığı gözlendi.

2018 yılı Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ’Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ’64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ’66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 8,7 ve 3,9 puanlık artış olduğu, ’65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe ise 11,3 puanlık azalış olduğu gözlendi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum