Bankacılık yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

resmi-gazete.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gitti. Söz konusu kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, yönetmeliğin bölünmeye ilişkin hükümleri, bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah (kendiliğinden sona ermesi) etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen mal varlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmayacak.

Eklenen fıkra hükmünde göre, ancak bu şekilde gerçekleşen kısmi bölünme işleminde bankanın ödenmiş sermaye miktarı kanunda öngörülen asgari sermayeden az ise aradaki farkın üç ay içinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum