Ticaret Bakanlığından “internette dövizle gayrimenkul tanıtımı” uyarısı

secimden-sonra-dolar-mi-konut-mu-h1432500909.jpg

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, piyasa ekonomisi dahilinde fiyatların belirlenmesindeki en önemli unsurun arz ve talebin sağlıklı bir biçimde bir araya gelmesi olduğuna işaret edilerek, talebin önemli bir ayağını oluşturan bireysel tüketicinin muhtemel bilgi eksikliklerinden kaynaklı zarara uğramaması ve piyasalarda genel olarak doğru bir fiyatın oluşabilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çeşitli koruma önlemleri getirildiği anımsatıldı.

Ticaret Bakanlığınca gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerektiği belirtilerek, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verildiği ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Söz konusu yükümlülüğün Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ilgili maddesinde yapılan “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz” şeklindeki değişiklikle de teyit edildiği ve gayrimenkullerin reklam ve ilanı bir yana alım/satım sözleşmesinin dahi döviz cinsinden yapılamayacağının karar altına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerine, tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Kurul tarafından idari yaptırım uygulanacağı yönünde bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

Kaynak:AA

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum