Ücreti ödenmeyen taşeron işçinin hakları nelerdir?

taseron-isci-dha_16_9_1542000983.jpg

İster taşeron işçisi olsun isterse olmasın, ücreti ödenmeyen işçi, işvereninin mücbir (zorlayıcı) sebebi yoksa 20 gün içinde maaşının ödenmemesi halinde iş görmekten kaçınabilir. Ayrıca, ücreti ödenmediği için İş Kanununun 24 II-e maddesi gereğince iş akdini haklı nedenle de feshedebilir.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN TAŞERON İŞÇİNİN HAKKI

Taşeron işçisi, taşeron bir şirkette çalışıyor görünmesine rağmen aslında fiilen kamu kurumları için çalışmaktadır. Kamudan hizmet alım ihalesi alan alt işveren, işçileri işe almakta ve bunları kamu kurumunun talep ettiği yerlerde çalıştırmaktadır. Bu işçilerin ücretlerini ödemek alt işveren şirketin görevidir. Kamu kurumu ise, kendisinden ihale kazanan alt işverene hak ediş ödemektedir. Bazen kamu kurumunca alt işverene hak ediş ödemesi yapıldığı halde, bu şirketin işçilere ücretlerini ödemediği görülmektedir.

İş Kanununun 36’ncı maddesi gereğince; işverenler, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurması üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen ücretlerini hak edişlerden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırmak zorundadır.

Maaşı yatmayan taşeron işçisi de bu durumu asıl işverenine bildirmelidir. Asıl işveren ise bu gibi bir durum yaşanması halinde gerekirse taşeron firmanın hak edişinden kesinti yaparak taşeron işçilerin maaşlarını ödemek zorundadır.

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKSIZ YERE FESHEDİLİRSE ÇALIŞANIN HAKLARI NELERDİR?

4857 sayılı İş Kanununun 2.maddesine göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu sebeple işçi ücretini asıl işverenden talep edebilir.

Kaynak

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum