Türkiye, bankacılıkta aktif büyüklüğüyle Avrupa 13’üncüsü

2017de-banka-bilanco-584072a07601f86cc05b.jpg

TBB’nin yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye bankacılık sektörü, 736 milyar euroluk aktif büyüklüğüyle AB ülkeleri arasında 13’üncü sırada yer alıyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve bankacılık göstergelerini karşılaştırarak hazırladığı ‘Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri: Türkiye-AB Ülkeleri Araştırması’nı kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla alakalı değerlendirmelerde bulunan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, araştırmanın Türkiye’de bankacılık sektörünün, bilanço yapısı, sağlığı ve büyümesi açısından olumlu bir performans sergilediğini belirterek, “AB ülkeleriyle kıyaslandığında, sektörümüz dengeli bir büyüme içinde, bunu destekleyen en önemli gelişme de milli gelir artışı. Büyüme sayesinde AB ile Türkiye arasındaki ölçek farkı azalan bir seyir izliyor, bunun sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Türkiye’nin yüksek büyüme performansı ve potansiyeline paralel, hala yüksek olan ölçek farkının azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Aydın, 2005-2016 döneminde AB ile Türkiye arasında kişi başına düşen gelir farkının yaklaşık 4 kattan 3 kata, aktifin 19 kattan 9 kata, kredinin 28 kattan 8 kata, mevduatın 15 kattan 9 kata gerilediğine dikkat çekti.

“Birliğimiz tarafından hazırlanan rapor, sektör performansını uluslararası karşılaştırmalarla, sayısallaştırarak, sağlıklı bir metodoloji çerçevesinde değerlendiriyor” diyen Aydın, “Türkiye’nin temel ekonomik göstergeleri ve bankacılık sektörünün büyüklüğü düzenleme, ticaret ve finans alanlarında önemli bir entegrasyon sağladığımız AB ülkeleriyle karşılaştırılarak ortaya net bir tablo çıkarılıyor” diyerek sözlerine son verdi.

Araştırmada, AB’ye üye 28 ülkenin Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2016 yılı verileri kullanılıyor. AB ülkeleri gelişmiş (ABGÜ) ve gelişmekte olan ülkeler (ABGOÜ) olarak iki gruba ayrılarak kişi başı geliri 16 bin euronun altında olan ülkeler ABGOÜ olarak gruplandırılıyor.

Araştırmadan öne çıkan diğer değerlendirmeler şu şekilde:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bakımından, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında 6’ıncı büyük ekonomi, kişi başı gelir yönünden ise 27. sırada olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin, GSYH’ye oran olarak, düşük bütçe açığı ve düşük kamu borç stokuyla kamu maliyesinde güçlü bir konumda olduğu, buna karşılık, enflasyonun düşürülmesi ve cari işlemler açığının makul bir düzeyde tutulması çabalarının sürdürülmesinin önemini koruduğu ifade ediliyor.

Türkiye bankacılık sektörü, 736 milyar euroluk aktif büyüklüğüyle 13’üncü sırada yer alırken, aktiflerin GSYH’ye oranının ABGOÜ ortalaması düzeyinde olduğu bildirildi. Ayrıca, Türkiye’nin yüzde 67 olan kredi/GSYH oranıyla ABGOÜ ortalamasına hemen hemen eşit, ABGÜ ortalaması olan yüzde 167’nin oldukça altında olduğu kaydedildi.

Kredilerin toplam aktifler içindeki payının AB ortalamasına yakın olduğu ifade edilen araştırmaya göre, kredi/mevduat oranı ABGÜ ve ABGOÜ ortalamalarının üzerinde olduğu açıklandı. Mevduatın GSYH’ye oranının da ABGÜ ve ABGOÜ ortalamalarının gerisinde olduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Mevduatın toplam pasifler içindeki payı ABGÜ ortalamasına hemen hemen eşit, ABGOÜ ortalamasının altındadır. Bankacılık sektörü özkaynak büyüklüğünde 9. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektöründe çalışan sayısı bakımından Türkiye 5. sıradadır. Bir banka personeline düşen müşteri sayısı bakımından Türkiye 1. sıradadır. Şube ve ATM sayısı bakımından Türkiye 6. sıradadır.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum