Türk milyarderlerin serveti yüzde 10 arttı

milyarderler-yüzde-10-artış.jpg

UBS Group AG ve PwC tarafından bu yıl üçüncüsü yayımlanan yıllık Milyarderler Raporu, dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2016’ya göre yüzde 17 artarak 6 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu.

Asyalı milyarderin sayısının ABD’li milyarder sayısını ilk defa geçmesi de raporda dikkat çeken konular arasında yer alırken, milyarderlerin iş yerlerinde İngiltere’nin toplam iş gücüne eşit sayıda çalışan istihdam edildiği gözlemlendi.

Türk milyarderler servetlerini arttırdı

Ayrıca raporda Türkiye’deki milyarderlerin ortalama servetlerini yüzde 10 arttırdığı da kaydedildi.

Türkiye’deki milyarder sayısının bir kişi azalarak 29 olduğunun belirtildiği raporda, Asyalı milyarderlerin toplam servetinin dört yıl içinde ABD’li milyarderleri geçeceği belirtiliyor.

Dikkat çeken bir başka nokta ise önemli kaynaklara erişebilmek ve yeni anlaşmalar sağlamak için sermaye piyasalarının dışında sosyal ağların rolünün giderek önem kazanması oldu. Elit hayırseverlik ve etki yatırımcılığı ağları da milyarderler arasındaki yeni trendlerden.

Dünyada 27.7 milyon kişiye istihdam

Yaşam standartlarını geliştirme, istihdam yaratma ve kültürel sermayeye erişim sağlama açılarından milyarderlerin yarattığı daha geniş toplumsal etkilerin analiz edildiği raporda, analiz edilen bin 542 milyarderin tamamen veya kısmen sahip olduğu şirketler, tüm dünyada en az 27,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 2016 yılında listeye yeni giren milyarderler de en az 2,8 milyon kişiye istihdam yaratıyor.

Spor kulüplerine yardım ediyorlar

Milyarderler, kültürel ilgi alanları dolayısıyla alternatif miraslar yaratıyor, sanatla daha fazla ilgileniyor ve spor kulüplerine gittikçe daha çok yatırım yapıyorlar. Özel müzelerin çoğalması ve kamu müzelerinin daha fazla fon alması sayesinde, halkın sanata erişim sağlama imkanı artıyor. Ayrıca milyarderler spor kulüplerine daha sürdürülebilir hale gelmeleri için yardım ediyor. Böylece spor kulüplerinin bulundukları topluma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Rakamlarla milyarderlerin servetleri

Milyarderlerin toplam servetleri 2015’teki 5,1 trilyon dolardan yüzde 17 artışla 2016’da 6 trilyon dolara ulaştı. Bu artışa, Asya’da yükselen milyarder sınıfı ve sanayi, finans, teknoloji gibi sektörlerdeki büyüme öncülük etti. Ortalama olarak, Asya’da her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıkarken, Asyalı milyarderlerin sayısı neredeyse dörtte bir oranında artarak 637’ye ulaştı. ABD’de ise milyarder sayısı 563 oldu.

Asyalı milyarderlerin toplam serveti neredeyse üçte bir oranında artarak 1,5 trilyon dolardan 2 trilyon dolara yükseldi. Ancak bu rakam, milyarderlerin servetleri açısından en yüksek yoğunluğu halen elinde bulunduran ABD’nin yine de gerisinde kaldı. 2016 yılında, ABD’deki milyarderlerin toplam serveti teknolojik inovasyon, finansal hizmetler ve ham madde sektörlerinin itici gücüyle 2,4 trilyon dolardan 2,8 trilyon dolara yükseldi. Rapora göre, eğer mevcut trend devam ederse Asyalı milyarderlerin toplam servetinin dört yıl içinde ABD’li milyarderleri geçeceği tahmin ediliyor.

2016 yılında Avrupa’daki durum büyük ölçüde servetin korunması oldu. Avrupa’da yıl sonu itibariyle 342 milyarder bulunmakla beraber servetlerinin büyüme hızı sabit kaldı.Toplam servet yüzde 5’lik mütevazı bir artışla 1,3 trilyon doların hemen üstüne çıkarken, 24 yeni milyardere karşılık üçte biri ölüm nedeniyle olmak üzere 21 milyarder listeden silindi. Bu durum, Avrupa’nın nesillere yayılan milyarderler açısından en yüksek rakama sahip olduğu bulgusunu destekliyor.

Türkiye’de servetin nesilden nesile geçtiği milyarderler ile servetini kendi yapan milyarderler arasında eşit bir dağılım var. Toplam servetin yarısı birden çok nesle yayılan milyarder ailelerinin elindeyken, diğer yarısı ise servetini kendi yapan milyarderlerin elinde bulunuyor. Türkiye’de her iki grubun serveti 2016 yılında ortalama yüzde 10 oranında artış kaydetti.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum