Özel sektörün kredi borcu arttı

1-44.jpg

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun 210,9 milyar dolara çıktı. Tahvil ihracı biçimindeki borçlanma 5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar oldu.

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar dolar artarak 210,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,7 milyar dolar artarak 210,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2 milyar dolar artarak 16,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Tahvil ihracında borçlanma arttı

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 308 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5,4 milyar dolar artışla 29,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlemlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 626 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 132 milyon dolar azalışla 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesindeydi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 693 milyon dolar artışla 11 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 681 milyon dolar artışla 2,9 milyar dolar düzeyinde oldu.

Borcun yüzde 60,1’i dolarla oldu

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 89 milyon dolar artarak 147,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar artarak 15,9 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,1’inin dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 4,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49,1’inin dolar, yüzde 30’unun euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu kaydedildi.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,1’i finansal kuruluşlardan

Sektör dağılımı incelendiğinde haziran sonu itibarıyla, 210,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,1’inin finansal kuruluşların, yüzde 47,9’unun ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,6’sının finansal kuruluşların, yüzde 18,4’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum