Maliye, 5 yıllık stratejisini belirledi

para-bankacılık.jpg

Maliye Bakanlığı’nın 2018 – 2022 yılları için yaptığı stratejik planda amaç, hedef, bunlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri belirlendi.

Söz konusu dönemler için 5 amaç ve 15 hedefin oluşturulduğu planda, stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 15 milyar 898 milyon 270 bin 907 lira oldu.

Bu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2018 için 2 milyar 731 milyon 669 bin lira, 2019 için 2 milyar 969 bin 760 bin lira, 2020 için 3 milyar 198 milyon 931 bin lira, 2021 için 3 milyar 401 milyon 136 bin 587 lira, 2022 için de 3 milyar 596 milyon, 774 bin 320 lira olarak tahmin edildi.

Böylelikle tahmini maliyette 5 yıllık süre için yüzde 31,7’lik artış öngörüldü.

En yüksek maliyet kayıt dışı ekonomi ile mücadelede

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 4 milyar 702 milyon 386 bin 462 lira ile kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve mali suçları azaltmak için oluşması bekleniyor.

En yüksek maliyet kalemini oluşturan bir diğer amaç ise muhasebe hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini, mali rapor ve istatistiklerin uluslararası standartlara uygun hazırlanmasını ve sunulmasını sağlamak olarak belirlendi. Bu amacın hayata geçirilmesi için toplam 3 milyar 947 milyon 993 bin 978 liralık tahmini maliyet çıkarıldı.

Tahmini maliyetlerin 5 yıllık süreçte “Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek” amacı için toplam 1 milyar 885 milyon 829 bin 663 lira, kurumsal kapasiteyi artırmak için toplam 1 milyar 148 milyon 171 bin 823 lira, “Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak” amacı için de toplam 1 milyar 146 milyon 91 bin 857 lira olarak belirlendi.

Söz konusu strateji kapsamında genel yönetim gideri de 3 milyar 67 milyon 797 bin 124 lira olarak öngörüldü.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum