Kredi garanti kurumları ekonomide lokomotif görevi üstleniyor

361651.jpg

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, kredi garanti kurumlarının tüm dünyada reel sektörün finansmana erişiminde en büyük engel olan çağ dışı ipotek sistemini ortadan kaldırdığını belirterek, “Kredi garanti kurumlarının gelişmişlik yolunda ülkelerin ekonomisinde lokomotif görevini üstlenebiliyor. 2017 Temmuz ayına kadar dünyanın en büyük kredi garanti kurumu olan KODİT’in rekorunu KFG elinden almış durumda” dedi.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, kredi garanti kurumlarının tüm dünyada reel sektörün finansmana erişiminde en büyük engel olan çağ dışı ipotek sistemini ortadan kaldırdığını belirterek, işletmelerin hayatlarını idame ettirmelerine, yeni yatırımlar yapmalarına, daha çok istihdam sağlamalarına, daha çok katma değer ve vergi üretmelerine olanak veren uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanı sunduğunu ifade etti.

Uluslararası araştırmalara göre, kredi garanti kurumlarının destek verdiği reel sektörün, satışlarında artış kaydederek, istihdam ve milli geliri olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Gergerli, “Ortaklarına kar dağıtmayan veya kar amacı gütmeyen kredi garanti kurumları, ülkenin finansman yapısını iyileştirerek, bankaların karlılıklarını yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

Kredi garanti kurumları gelişmişlik yolunda ülkelerin ekonomisinde lokomotif görevini üstlenebiliyor”
Güney Kore’nin dünyaca kabul görmüş kredi garanti kurumu KODİT örneğinin, ülkenin milli ekonomisine ve uluslararası rekabetteki pozisyonuna muazzam etki ettiğini ve sonuç oluşturduğunu bildiren Gergerli, şunları kaydetti:
“Bu sonuçlar bize gösteriyor ki kredi garanti kurumları gelişmişlik yolunda ülkelerin ekonomisinde lokomotif görevini üstlenebiliyor. 2017 Temmuz ayına kadar dünyanın en büyük kredi garanti kurumu olan KODİT’in rekorunu KFG elinden almış durumda. KODİT, bankalardan ve yararlanıcıdan aldığı komisyonların yanı sıra hazine kaynağını kullanıyor. Bankacılık sistemiyle entegre çalışan KODİT, son dönemde üstlendiği kamusal görevlerle birlikte ülkenin finansman sektörünü regüle eden statüye kavuşmuş durumda. KODİT sadece küçük ve orta ölçekli şirketlere destek olmakla kalmıyor, ülkenin dünya devi markaları Samsung, Hyundai ve LG gibi dev şirketleri de KODİT’in devlet garantili kefaletiyle sağladığı kredilerden yararlanmaya devam ediyor. KODİT’in ayrıca finansal danışmanlık, kredi değerlendirme ve sektörel analizlerle ülkenin reel sektör oyuncularına eğitim vermek gibi fonksiyonları da mevcut. Latin Amerika örneklerine baktığımızda ise KGF’de uyguladığımız Portföy Garanti Sistemi’nin işlevselliği ve dinamizmini görüyoruz. Bu yapılarda kredi tahsis kararı finans kurumuna bırakılarak KGF’de olduğu gibi işletme giderleri en aza indirgenmiş durumda. Latin tarzı fon yönetimi, finansal kuruluşlara verilecek limitleri ihale yoluyla dağıtıyor. Bankanın kullandıracağı kredinin faizinin düşüklüğü ve oluşabilecek temerrütün düşük tutulması bankaya verilecek limitin büyüklüğünde belirleyici olabiliyor. Ayrıca finans kurumu temerrüt performansı düzelene kadar oyun dışı da tutulabiliyor. KODİT belli sektörlere pozitif ayrımcılık uygularken, Latin Amerika örnekleri sektörlere ve coğrafi bölgelere göre önceliklendirme yapmıyor.”

Kredi garanti kurumlarıyla ilgili dünya örnekleri

Gergerli, kredi garanti kurumlarıyla ilgili dünya örneklerine ilişkin, “Finans kurumlarına NPL oranı üzerinden limit tahsis ederek, devlet destekli kefalet ile kullandırılan kredilerin risk yönetimini kontrol edebilmektedir. Fon kefaleti ile kullandırılan krediler için faiz oranlarına kep koyarak, finans kurumlarına limit tahsis ediyorlar ve böylece kredi faizlerini kontrol altında tutabiliyor ve faiz indiriminde rekabet ortamı sağlayabiliyorlar. Her dönem özgün ihtiyaçlarına göre farklı sektörlere destekler verebiliyor ve ekonomiye hızlı çözümler üretebilen bu esnek yapılarıyla piyasayı daha da güçlendirebiliyorlar. Bunu yaparken bankacılık sektörünün ya da ülkenin toplam gayri safi milli hasılasının belli bir oranına kadar (yüzde 8-yüzde 15) kapasitelerle bankacılık sektörünün kredi iştahını sektörel ya da bölgesel yönlendirmelerle regüle edebiliyorlar” açıklamasında bulundu.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum