İHA’lar için sigorta zorunluluğu

heli5.jpg

İHA’ların üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırılması gereken sigortanın usul ve esasları belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine Müsteşarlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, sivil hava araçları üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası hakkında yönetmelik yayımladı.

Yönetmelik ile, İHA’ların üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın usul ve esasları düzenlendi.

İHA’lar ve işletenleri, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde sigorta yaptıracak.

Üçüncü şahısların maruz kalacağı kâr ve kira kaybı dahil tüm dolaylı zararlar sigorta kapsamı dışında olacak.

İHA kullanımlarında pilot, sigorta poliçesini beraberinde bulunduracak.

Asgari teminat tutarları

Sivil hava araçları üçüncü şahıslara mali mesuliyet sigorta teminatı, her bir hava aracı itibarıyla olay başına, azami kalkış ağırlığı (AKA) 500 kilograma kadar olanlarda 750 bin, AKA 500 bin kilogram üstü olanlarda 700 milyon özel çekme hakkından (SDR) aşağı olamayacak.

Asgari teminat, orman yangınlarıyla mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları ve ticari faaliyette bulunan şirket statüsünde olmayan kurumlar tarafından eğitim ve gerçek/tüzel kişilerce ticari olmayan amaçla kullanılan hava araçları için yüzde 20, zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları için 200 bin SDR’yi geçmemek üzere yüzde 5 olacak.

Ticari amaçlı kullanılan İHA’lar için asgari teminat tutarı 4 kilograma kadar yüzde 8, 4-25 kilogram için yüzde 20, 25-150 kilogram için yüzde 40, 150-500 kilogram için yüzde 80, ticari amaçlı kullanılmayan İHA’larda ise 25 kilograma kadar yüzde 0, 25-150 kilogramda yüzde 10, 150-500 kilogramda yüzde 20 uygulanacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum