Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu kuruldu

ANKARA (AA) – Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu oluşturuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi kapsamında, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun oluşumu, görevi, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğe göre, Kurul, görev süresi bir yılı aşmamak üzere bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşacak. En az beş, en fazla yedi kişiden oluşan kurulun görev süresi, ihtiyaç halinde bakan tarafından en fazla bir yıl ve bir kez uzatılabilecek.

Kurul üyelerinin görev süresi kurulun süresi ile sınırlandırılacak ancak gerekli görülmesi halinde kurul üyeleri yeniden görevlendirilebilecek.

Kurul, engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haberleşme hizmetleri konusunda grup başkanı koordinasyonunda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütmek ve kanun ve/veya ikincil düzenlemelerde değişiklik gerektiren hususları tespit edecek.

Yönetmelik, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum