Bakanlık’tan olmayan rapor güvencesi

1024057599.jpg

Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı’nın 176.2 milyar TL harcama yapılan 2017 yılı faaliyetlerini denetim raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Sayıştay, Maliye Bakanlığı’nın, kamunun çıkarlarına aykırı bir işlemi bulunmadığına, yazılmayan denetim raporlarını dayanak gösterdiğini açıkladı. Bakanlığın faaliyet raporu yayımlandığında denetimin sürdüğünü bildiren Sayıştay, Maliye Bakanlığı’nı “İfadenizi düzeltin” diye uyardı.

‘SAYIŞTAY RAPORLARI’ GÜVENCE

2018 yılı Şubat ayında yayımlanan faaliyet raporunda yer alan dönemin müsteşarı Abdullah Kaya’nın düzeltilmesi istenen “İç Kontrol Güvence Beyanı” şöyle: “Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.”

‘DENETİM SÜRÜYORDU’

Sayıştay ise faaliyet raporlarının yayımlanma tarihinde denetimlerin henüz tamamlanmadığını, bu nedenle bu beyanın fiili durumu yansıtmadığı tespitinde bulundu.

Beyan metninde, Bakanlık ve diğer kamu idarelerinin faaliyet raporlarının Sayıştay denetim raporları ile güvence sağlanmış gibi kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Oysa faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklandığı tarihte faaliyet raporunun yılına ilişkin Sayıştay mali denetimleri henüz tamamlanmamış durumdadır.

Bu durumun yol açacağı sakıncaları önlemek, kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve faaliyet raporları aracılığıyla kurumsal hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak açısından iç kontrol güvence beyanında yer alan ilgili ifadelerin fiili durumu yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

SAYIŞTAY SAVUNMAYI REDDETTİ

Bakanlık bu tespite karşı, yönetmeliğin “…varsa iç ve dış denetim raporlarından yararlanılması şeklinde bir düzenleme yaptığını” savundu ancak bu durumun yasa ve ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde değerlendirileceğini bildirdi.

Sayıştay ise beyanda “varsa” kelimesinin anlamına ulaşılamadığını belirterek yanıta itiraz etti. Mevzuatın, üst yönetici faaliyet raporunda yer alan bilgilere güvence verirken Sayıştay raporları hakkında bilgi sahibi olmasını zorunlu kıldığı belirtilerek, “Güvence beyanında yer alan ifade ile fiili durumun birbirine uygun olmadığı yönündeki kanaatimiz devam etmektedir” denildi.

Kaynak

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum