Aracı kurumların kârı yarıya yakın arttı

araci-kurumlarin-gorevleri-nelerdir.jpg

Bu yılın ilk çeyreğinde aracı kurumların toplam kârı yüzde 44 oranında artarak 224 milyon TL’ye çıktı.

Aracı kurumların kârı önemli ölçüde artış kaydetti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, “Aracı kurumların sayısındaki azalmanın, genel olarak sermaye piyasası aracılık faaliyetlerindeki konsolidasyon sürecinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Aylık yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Gündem’de yer alan makalesinde Koç, “Ülkemizin en büyük meslek kuruluşu konumunda olan Birliğimizin halen 226 üyesi bulunuyor. Birliğimizin, Aracı Kurumlar Birliği’den sermaye piyasalarının bütün kurumlarını kapsamak üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne dönüştüğü 2014 yılında bu sayı 229’du. Geçtiğimiz 3 yılda üye sayımız 3 kurum azaldı. Ancak, asıl değişim üye gruplarının içinde yaşandı. Sayıca en büyük üye grubumuz olan aracı kurum sayısı 97’den 83’e indi. Buna karşılık, portföy yönetim şirketlerinin sayısı 43’den 50’ye, yatırım ortaklıklarının sayısı 46’dan 48’e, bankaların sayısı 43’den 45’e çıktı.” şeklinde görüş belirtti.

‘Bazı kurumlar faaliyetlerini durdurmuştu’

Koç şöyle devam etti:

“Aracı kurumların sayısındaki azalmanın, genel olarak sermaye piyasası aracılık faaliyetlerindeki konsolidasyon sürecinin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl bu süreci hızlandıran bir gelişme yaşandı. Kaldıraçlı işlemlerin bir sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmesinden sonra bu konuda uzman yabancı kuruluşlar ülkemize gelmeye başlamış, bazı aracı kurumlarımız bu amaçla el değiştirmişti. Ancak, bu yılın başında mevzuatta yapılan değişikliklerle kaldıraçlı işlemlerin hacmi daralınca bazı kurumlar faaliyetlerini durdurma yoluna gitti.

Öte yandan, başta emeklilik fonları olmak üzere kurumsal portföy yönetimi ihtiyacının artması, gayrimenkul fonları, girişim sermayesi fonları gibi yeni ürünlerin piyasaya girmesi ve daha da önemlisi düşen faizlerle birlikte portföy yönetim şirketlerinin sayısının artması bekleniyordu. Geçtiğimiz 3 yılda bu beklentiler kısmen gerçekleşti ve portföy yönetimi şirketi üyelerimizin sayısı arttı.

Sektörümüzün ilk çeyrek sonuçlarını yayınladık. Buna göre aracı kurumların toplam karı 2016 ilk çeyrek sonuçlarına göre yüzde 44 oranında artarak 224 Milyon TL’ye çıktı. Üstelik bu artış, sektörümüzün en önemli gelir kalemlerinden bir olan kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık olarak yüzde 20 düşmesine rağmen gerçekleşti. Ayrıca, ilgili faaliyet dönemini zararla kapatan aracı kurum sayısı da 28’den 19’a indi. Portöy yönetimi sektörünün karları da benzer bir oranla(yüzde 35) artarak, 14.9 milyon TL’den 20.2 milyon TL’ye yükseldi. Faaliyetini zararla kapatan portyöy yönetim şirketi üyemizin sayısı 29’dan 28’i indi. Yılın kalan döneminde sektörümüzün faaliyetlerinin büyüyeceğini, karlılığın artacağını tahmin ediyoruz.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum