Anket doldur para kazan!
Aksoy Araştırma

Alim: “KOBİ ekonomide kalkınmanın can damarıdır”

alim-kobi-ekonomide-kalkinmanin-can-damaridir_61b839a.jpg

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nun (TUGİK) düzenlemiş olduğu 2018 İş zirvesine Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği yönetim kurulu katılım sağladı. 4 gün süren TUGİK 2018 iş zirvesine birçok üst düzey siyasetçi, iş adamı bürokrat katılımı ile gerçekleşti.

Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı iş zirvesinde, son çeyrekte gelen güçlü büyüme ile 2017 yılında ekonominin yıllık büyüme oranının yüzde 7,4 olarak gerçekleşmesini değerlendik ve sonuç olarak gördük ki Son çeyrekte gelen güçlü büyüme ile 2017 yılında ekonominin yıllık büyüme oranının %7,4 olarak gerçekleşmesi, bu oranın, Türkiye ekonomisinin, 2016 yılında yaşadığı sorunları, 2017 yılında önemli ölçüde geri bıraktığını gösterdiğini görmekteyiz. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye, ancak sürdürülebilir bir büyüme ile mümkün. Özellikle KOBİ’ler adına atılan adımlar, ekonomimiz için itici güç oluyor.

TUGİK 2018 İş zirvesine katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ ten Erzurum ve bölgede ki KOBİ lerin pozitif bir destek sağlanması yönünde talepte bulunduklarını dile getiren Mehmet Nuri Alim, “KOBİ ekonominin can damarıdır. Büyüme rakamlarına ilişkin detayları da Açıklanan verilerden çıkan önemli bir sonuç, 2017’nin ilk yarısında gerileyen makine ve teçhizat yatırımlarının son iki çeyrekte yılın ilk yarısına göre ivmelenmesi. İnşaat yatırımları artışı 4. çeyrekte %4,8; makine ve teçhizat yatırımları %8,3’e büyüdü. Bu veriler özellikle 2017’nin ilk yarısına göre ikinci yarıda, daha sürdürülebilir rakamlara işaret ediyor. 2018 yılındaki ilk veriler büyümede bir parça yavaşlama olabileceğine işaret etse de yatırımlardaki seviyeler 2018’de büyümenin %5-5,5 seviyesinde kalabileceği yönünde tahminleri destekliyor. Bu durumda yatırımlardaki bu artışın 2018’de büyümeyi destekleyeceğini söyleyebiliriz. Ancak cari açık, hala ekonomimizin yumuşak karnı olarak görülüyor. Cari açığın GSYH’ya oranı son iki çeyrekte ivmelendi. Sene başında %3,9 olan bu oran, ikinci çeyrekte %4,2 iken, üçüncü çeyrekte %4,7 ve son çeyrekte %5,5’e yükseldi.

İstihdam verilerinin, KOBİ’lerin büyümedeki payının artmış olabileceğine ilişkin işaret olarak göze çarptığını SGK verilerine göre, özellikle yılın ikinci yarısında ve son çeyreğinde, büyük ölçekli işletmelerde istihdamın üçüncü çeyrekte azaldığı, dördüncü çeyrekte ise kısmen arttığı görülüyor. KOBİ’lerde ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yılın ikinci yarısı ve özellikle son çeyreğinde istihdam artışında ivmelenmeye geçtiği göze çarpıyor. Dolayısıyla Nefes Kredisi ve istihdamın artırılması amacıyla verilen prim destekleri gibi desteklerin, mikro ve küçük ölçekli işletmelerde olumlu yansıdığını görüyoruz. 2018 yılının da güçlü bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri artırılmalı, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçlerinin artırılması sağlanmalı.” şeklinde konuştu.

Yazıyı paylaşın:
Top
big data blogu