14 şeker fabrikası özelleştiriliyor!

20161004_340148.jpg

Başkanlık, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait bazı fabrikaların özelleştirilmesine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkşeker’in, özelleştirmeye hazırlanmak amacıyla 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008’de ise özelleştirme programına alındığı anımsatıldı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına gelindiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 fabrikanın özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığına yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması, fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak ele alındığı ve bu konularda ihale belgelerinde önemli düzenlemeler yapıldığı vurgulandı.

ÇALIŞANLAR NE OLACAK?

Çalışanların haklarının korunmasına yönelik olarak, özelleşecek fabrikalarda çalışan memurlara diledikleri takdirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışma, tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olma, özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabilme gibi imkanlar/seçenek sunulduğu belirtildi. Ayrıca daimi ve geçici işçilere ise emeklilik hakkını henüz elde etmeyenler açısından Türkşeker’in diğer fabrikalarında çalışma, ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma, özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenlere Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra alıcı ile çalışmaya devam edebilme daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme gibi olanaklar tanındığı ifade edildi.

Mevcut durumda Türkşeker’e pancar temin eden çiftçilerin mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edeceğine değinilen açıklamada, alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirildiğine dikkati çekildi. Açıklamada, bu düzenlemeyle mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkanı sağlanacağı vurgulandı.

Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür.

Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur. Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır.

İhale süreçleri tamamen her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.”

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum