Gelişen yeni medyada şiddet ön plana çıkıyor

yeni-medya.jpg

Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile doktora öğrencisi Ali Murat Mırçık’ın imzasını taşıyan makalede, gelişen yeni medyadaki şiddet, küreselleşme ve uyuşmazlıklar değerlendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları doktora öğrencisi Ali Murat Mırçık tarafından hazırlanan makaleler, akademik dergide yayımlandı. Üç makalede, “Türkiye Ana Haber Bültenleri Üzerinden Medya-Şiddet İlişkisi” irdelendi, “Küreselleşmenin Medya Üzerindeki Etkileri” ele alındı ve “Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Uyuşmazlıklarında Tahkim Yolu” değerlendirildi.

Medya, toplumu her yönden etkileyen bir kavram

Medyanın gündelik hayata yön veren ve toplumu her yönden etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıktığı ileri sürülen çalışmalarda, medya araçlarının ekonomik ve politik kaygılar çerçevesinde yayınlarını gerçekleştirdiği belirtildi. Şiddetin, özellikle televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olarak görüldüğü ifade edilen çalışmada, kanalların kendi ideolojik yapılanmaları gereği şiddet olaylarını yeniden üreterek hedef kitlelerine sunmakta olduğu, televizyonun büyük bir kitleye hitap etmesi nedeniyle etki gücünün yüksek olduğu kaydedildi.

Küreselleşme medya ve haber döngüsünde değişime yol açıyor

Doç. Dr. Kasap, Öğretim Görevlileri Dolunay ve Mırçık tarafından hazırlanan “Küreselleşmenin Medya Üzerindeki Etkileri” çalışmada ise küreselleşmenin pek çok alanda kendini göstererek, bireylerin yaşamlarını etkilemekte olduğu belirtilerek, özellikle ekonomi, siyaset ve kültür alanında etkili olan küreselleşme kavramının medyada ve haber döngüsünde de önemli etkileri vasıtasıyla değişim ve dönüşüme yol açtığını ifade etti.

Konuya ilişkin olarak, “Özellikle, küresel medyanın etkilerinde ve haber döngüsündeki dengesizlikler üzerinde bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar olsa da henüz yeterli düzeye erişilememiştir. İletişimdeki uluslararası döngü, küresel medya ortamı belli sermayelerin elinde olduğu için ortamda dengesizlikler de kendini hissettirmektedir. Bu çalışmada küreselleşme olgusunun özellikle medyaya yansımaları ve bunun sonucunda haberlerin ve diğer görsel medya iletilerinin hedef kitleyi nasıl etkileyip, yönlendirdiği tartışılacak; durum tespiti ardından, bu yapıya ’karşı çıkışlar’ olarak nitelenebilecek çalışmalara değinilecek ve alternatif oluşturabilecek yerel/yeni medya aktörlerinin bu husustaki önemi ele alınacaktır” açıklaması yapıldı.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum