Yeni teknolojiler insanlığa hangi faydaları getirecek?

çin-1.jpg

Yeni gelişen teknolojiler insanoğlunun mutluluğuna ve rahatına nasıl daha iyi nasıl hizmet edebilir? Çağımızın bu sorusuna cevap aramak için son günlerde Çin’de iki uluslararası toplantı düzenlendi.

Shanghai, 17-19 Eylül günlerinde “Yapay Zekâ Olimpiyatları” olarak da anılan Dünya Yapay Zekâ Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, konferansa bir tebrik mesajı göndererek, Çin’in yapay zekâ çalışmalarını diğer ülkelerle birlikte ortaklaşa geliştireceğini, bu alanın güvenliğini ortaklaşa sağlayacağını ve ilgili sonuçları paylaşacağını belirtti. Xi’nin altını çizdiği “ortaklaşa” ifadesi, yeni teknolojilerin insanlık, ortak kader topluluğu ve küreselleşmenin ilerletilmesi için kilit önemde olduğunu gösterdi.

İnsanoğlu, şu an 4. Sanayi Devrimi’ni yaşıyor. Bu, yapay zekâ, temiz enerji, robot teknolojileri, kuantum bilgi teknolojileri, virtual gerçeklik ve biyoteknoloji alanlarının hâkim olduğu bir teknoloji devrimi. Yapay zekâ ise bunlar arasında hususi bir öneme sahip. ABD’li bilim insanlarının, 1950’lerin sonlarında yapay zekâ kavramını ortay atmalarından bu yana insanların üretim biçimlerini ve yaşam tarzlarını derinden etkiledi.

2018 Dünya Yapay Zekâ Konferansı’nda katılımcılar, yapay zekânın eğitim, sağlık, finans ve ulaşım gibi farklı alanlardaki uygulamalarına tanık oldular ve Çin’in etkinlikte Pony.ai ve Sense Time şirketlerince temsil edilen yapay zekâ sektörünün seviyesini gördüler.

Konferansta açıklanan 2018 Dünya Yapay Zekâ Sektörü Gelişimi Mavi Kitabı’na göre, yılın ilk yarısı itibarı ile Çin, yapay zekâ firmalarının sayısı açısından dünyada ikinci sırada yer aldı.

Aynı zamanda, Mavi Kitap’ta, yapay zekânın henüz başlangıç aşamasında olduğu, şirketlerin yalnızca yüzde 4’ünün bu alana yatırım yaptığı ve bu teknolojiyi uyguladığı belirtildi. Böylelikle yapay zekâ teknolojisinin yaygın olarak kullanılması hâlinde, bunun küresel ekonomik ve toplumsal kalkınmaya enerji katacağı da ortaya koyulmuş oldu. Bu amaca ulaşabilmek için ise ekonomik küreselleşme ilerletilmeli, zira yeni sanayi devrimi bu temel üzerinde gelişiyor. Aynı zamanda, tüm ülkelerden sanayi çevrelerinin açık bir tavır benimseyerek dışa açık piyasalar oluşturmaları ve yeni teknolojilerin geniş çaplı uygulanmasına imkân sağlamaları gerekiyor.

“Ortak kader topluluğu” bilinci hayati önemde

Aynı dönemde, bir diğer uluslararası etkinlik olan Davos Yaz Forumu da Tianjin kentinde düzenlendi. Forumda, 4. Sanayi Devrimi’ne ve nasıl inovatif bir toplum oluşturulacağına odaklanıldı. Foruma katılan Çin Başbakanı Li Keqiang, yeni sanayi devriminde küresel ekonominin gelişmesine nasıl güç katılacağına dair öneriler ortaya koydu. Başbakan Li’nin önerileri arasında, ekonomik küreselleşmenin korunması, kalkınmanın kapsayıcılığının artırılması, inovasyon ve kalkınmanın ilerletilmesi yer aldı. Bu da, yeni gelişen teknolojilerden insanlığın faydalanabilmesinin ancak ve ancak “insanlık için ortak kader topluluğu” bilinci sayesinde gerçekleşeceğini gösterdi.

Esasen, Davos Yaz Forumu’nun teması, Çin’in yıllardır savunuculuğunu yaptığı inovasyon öncülüğündeki kalkınma stratejisiyle de büyük uyum gösteriyor. 4. Sanayi Devrimi’nin rüzgarıyla Çin bulut bilişim, yapay zekâ ve blok zinciri (blockchain) gibi alanlarda çarpıcı başarılar kaydetti; online alışveriş, mobil ödeme ve paylaşım ekonomisinin temsil ettiği yeni bir sektör oluşturdu.

Şu an, yeni gelişen teknolojilerin, Çin’in ekonomik büyümesine yaptığı katkı oranı 3’te 1’e ulaşmış durumda. Bunun kentlerde yaratılan yeni istihdama 3’te 2’lik katkısı var. Bu alan, Çin’in ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmaya dönüşümüne de bir temel oluşturuyor.

Fikri mülkiyet hakkı koruma çalışmaları güçleniyor

Yeni teknolojilerin kökleri inovasyonda olduğundan, fikri mülkiyet haklarının korunması da büyük önem taşıyor. Başka bir deyişle fikri mülkiyet haklarını korumak, inovasyonu korumak ve teşvik etmek anlamına geliyor.

Çin, fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili hukuk sisteminin oluşturulmasından özel mahkemelerin kurulmasına kadar bu konuda aldığı tedbirleri sürekli artırdı. Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasından bu yana Çinli işletmelerce yabancı ülkelere fikri mülkiyet hakları için yapılan ödemelerin 14 misli artması da önemli bir gösterge niteliğinde.

Bu yılki Davos Forumu’nda Çin hükümeti, fikri mülkiyet hakları konusunda daha sıkı, caydırıcı ve ağır bir ceza sistemi uygulayacağının altını çizdi. Bu da şüphesiz her alandaki inovasyona sistemli ve güvenilir bir koruma sağlayacak. Böylece Çin, dünyada inovasyon çalışmalarının gözdesi olmaya devam edecek.

Çin’de aynı anda düzenlenen iki uluslararası toplantıda, yeni teknolojilerin insanoğluna nasıl daha fazla mutluluk getirebileceğine odaklanılması, yüzeysel olarak bakıldığında tesadüf gibi görünse de aslında kaçınılmaz bir durumdu.

4. Sanayi Devrimi geldi çattı. İnternet ve çeşitli platformlar sayesinde giriş eşiği düşerken, herkesin katılımı ve gelişimi için de eşit fırsatlar ortaya çıktı. Küresel ekonominin ilerlemeyi sürdürmesi durumunda herkesin inovasyon hevesi uyandırılabilecek ve “ortaklaşa gelişme, güvenliği ortaklaşa koruma ve neticeleri paylaşma” ilkeleri doğrultusunda yeni sanayi devriminde daha güzel bir geleceğe kavuşulacak.

Kaynak:CRI ; Yazar: Sheng Yuhong, Hong Lin

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum