Tarımsal modernizasyonda yeni bir dönem

news_b49184b9f3e20fb06c9d2ad61e56ac78-750X422.png

Bu yılki Merkezi Kırsal Çalışma Konferansı, salı günü başkent Beijing’de sona erdi. Ülkenin kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmasından bu yana düzenlenen bu ilk toplantı, ülkenin önümüzdeki yıl yapılacak kırsal çalışma planlarını belirledi ve ülkede tarımın modernizasyonu için yeni bir bölümün başlangıcı oldu.

Çin, tahıl üretiminde art arda 17 yıldır artış görse de, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) geçen yıl boyunca devam eden Covid-19 salgınıyla birlikte ticaret zorbalığı, yalnızca Çin’in tarım gibi kilit sektörlerde bağımsızlık arayışına girmesinin aciliyetini öne çıkarmaya hizmet etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bu nedenle, ülkenin yabancı tohumlara olan bağımlılığını sona erdirme ve her zaman “kendi pirinç kâsesini elinde sıkıca tutabilecek” hale getirme sözü verdi. Konferanstan sonra yayımlanan açıklamada da belirtildiği gibi, tarımın modernizasyonu, kırsal arazinin yönetiminde değişiklikler, tarım bilimi ile teknolojisinin uygulanması, tarım arazilerinin korunması, tarımsal su koruma ve kırsal altyapı tesislerine artan girdiler ve iyileştirilmiş kamu hizmetleri gerektiriyor, kırsal alanlarda olduğu kadar kırsal iş gücünün kalitesini de yükseltiyor.

KENTSEL-KIRSAL AYRIMI DAHA HIZLI KENTLEŞME ORANIYLA ARTTI

Son birkaç yılda yoksulluğu azaltmak için gösterilen muazzam çabalar, kırsal kolektif mülkiyet hakları sisteminde reform ve yeni bir sosyalist kırsal inşa etme kampanyası, tarımın modernleşmesinin yolunu açmış olsa da, bazı kurumsal engeller devam etmektedir.

Çiftçilerin mülkiyet haklarını korumak kesinlikle doğru olsa da bu, sermayenin kırsal kesime tanıtılması ve modern tarım teknolojisi ile yönetiminin uygulanması için zemin hazırlayacak ve ekilmemiş tarım arazilerinin olduğu uzak köylere bir çözüm sağlayacak hanehalkının geleneksel küçük ölçekli çiftliklerini büyük ölçekli hale getirmesine sevk edebilecek üretim faktörlerinin girişi ile çatışmamalıdır.

Kentsel-kırsal ayrımı, daha hızlı kentleşme oranıyla arttı. Kentlerde yaşayanların kişi başına harcanabilir geliri, geçen yıl kırsaldaki emsallerinin 2,73 katıydı. Kırsal nüfusun neredeyse tamamı temel bir sosyal güvenlik ağı tarafından kapsanmasına rağmen, geri ödeme tavanı düşüktür ve kırsal kesimde yaşayanların ciddi bir şekilde hastalandıklarında tekrar yoksulluğa düşmelerini engellemek için yeterli değildir. Devletin kamu hizmetlerine katkısı, özellikle eğitim ile tıbbi bakım alanlarında, kentsel ve kırsal alanlar arasında büyük farklılıklar göstermektedir.

Geriye dönük kırsal eğitim sistemi nedeniyle kırsal kesimdeki çocukların eğitim yoluyla kaderlerini değiştirmelerinin daha kolay olmadığını söylemek de doğru olur. Her çocuk bir tohum gibidir ve kırsal kesimdeki çocukların da büyümek için adil miktarda su almaları çok önemlidir. Bu nedenle, tarımın modernizasyonu hiçbir şekilde yalnızca çiftçilikle ilgili değildir, daha da önemlisi kırsal kesimde yaşayanların refahını iyileştirmekle ilgilidir.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum