Kuşak ve Yol girişiminde yüksek kaliteli kalkınma dönemi

20190425193331329_95063.jpg

3 gün sürecek Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu bugün Beijing’de başladı.

150’den fazla ülke ve 90’dan fazla uluslararası kurumdan yaklaşık 5 bin temsilci foruma katılıyor.

Çin hızı dünyayı şaşırttı

Kuşak ve Yol inşası, geçen 2 yıldaki hızlı gelişmenin ardından Çin’in dünyaya sunduğu en büyük ekonomik işbirliği platformu ve en popüler kamusal ürün haline geldi.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Kuşak ve Yol inisiyatifini ileri sürmesinden bu yana, Kuşak ve Yol inşası zengin kazançlar elde etti.

Özellikle 2017’de ilk Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’nun düzenlemesinin ardından, Kuşak ve Yol’un “dost çevresi” neredeyse iki katına çıktı ve projeler dünya çapına yayıldı. İnsanlar bir kez daha Çin’in inanılmaz hızını gördü!

Kuşkusuz bu güçlü kalkınmanın arkasında hem Çin hükümetinin teşviki hem de halkın katılımının yanı sıra, uluslararası toplumun, inşa ve paylaşım ilkelerinde ısrar eden Kuşak ve Yol girişimine yönelik arzusu ve kabulü vardır.

Tek engel altyapı tesisleri yetersizliği

Kuşak ve Yol kapsayıcı, hoşgörüye dayalı, çok taraflı bir işbirliği platformu durumunda.

Asya Kalkınma Bankası’nın hesaplarına göre, Asya bölgesi mevcut ekonomik büyüme seviyesini korumak istiyorsa, 2030 yılına kadar en az 26 trilyon ABD Doları tutarında altyapı tesisi yatırımına ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yaptığı ankete göre, Latin Amerika ve Afrika gibi Kuşak ve Yol inşasının hareketli bölgelerinde, bölgesel ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayı kısıtlayan tek engel altyapı tesislerinin yetersizliğidir.

ABD William ve Marry Enstitüsü’nden araştırmacılar uydu görüntüsünü karşılaştırarak, Kuşak ve Yol projelerinin katılımcı bölgelere getirdiği ekonomik canlılığın komşu bölgelere yayıldığını tespit etti.

Söz konusu araştırmalar, küresel altyapıda büyük bir açık bulunduğu dönemde, Kuşak ve Yol inşasının altyapı açığını ortadan kaldırmanın, güçlü büyümeyi teşvik etmenin etkili yollarından biri olduğunu göstermektedir.

2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, Kuşak ve Yol inşasının yüksek kaliteli gelişiminde önemli bir fırsat haline gelecektir.

Wang Yi: Uluslararası kurallara uyulmasını savunuyoruz

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi kısa süre önce yaptığı konuşmada, yüksek kaliteli gelişmenin basitleştirilmiş bir kıstas değil, temel bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kuşak ve Yol inşasında, genel kabul gören uluslararası kurallara uyulmasını savunduklarını ifade eden Wang Yi, sürdürülebilir kalkınma için çevreye dost olma, dürüstlük ve yüksek verimlilik, kapsayıcılık gibi ilkelerde ısrar edilmesinin önemini vurguladı.

Çin’in ortaya koyduğu söz konusu ilkeler, tüm tarafların Kuşak ve Yol inşasına katılmak için özen gösterdiği önemli faktörler haline geliyor. İngiltere’deki Chatham Enstitüsü geçen yıl yayınladığı araştırma raporuna göre, Kuşak ve Yol girişiminin önemli kredi sağlayıcılarından biri olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın, Kuşak ve Yol projelerine uygun bir politika çerçevesi hazırlamakta olduğu bildirildi.

Dünya Bankası’nın bir raporuna göre, Çin’deki bazı büyük şirketlerin, sivil toplum örgütleri ve sektör dernekleri tarafından belirlenen daha katı çevre koruma kıstaslarını kabul ettiği belirtildi.

Bunun gibi örnekler, Kuşak ve Yol inşasında öncü rol oynayan Çin’in daha yüksek uluslararası standartları benimseyerek ilgili ülkelerin ekonomik kalkınma modellerini değiştirmesine ve daha sürdürülebilir bir yolda ilerlemesine yardım sağlayacak olmasının yanı sıra küresel işlerdeki aktif rolünü gösterdi.

Kuşak ve Yol girişiminin ortaya koyulmasından bu yana geçen altı yıl boyunca ikili işbirliği, üçlü işbirliği ve çok taraflı işbirliğinin birbirini tamamlama ve destekleme eğilimi oluştu. Bazı gelişmiş ülkeler Çin’le Kuşak ve Yol işbirliği anlaşması imzalamamış olmalarına rağmen, projelere danışmanlık, hukuk ve mali hizmetler sağladılar, hatta doğrudan projelerin inşasına katıldılar, böylece Kuşak ve Yol inşasının doğrudan katılımcıları haline geldiler. Bu tarz işbirliği Kuşak ve Yol standartlarını yükselterek gelecekte daha kapsamlı ve yakın ortaklıklar kurulmasına sağlam bir temel attı.

Bazı uzmanlar Kuşak ve Yol inşasında farklı uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilerek çok taraflı işbirliği platformu olma fonksiyonunun iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

‘Çin’den çıktı, ama dünyaya ait’

Bazı bölgesel kuruluş ve kurumlar, kendi kalkınma planlarını saptarken Kuşak ve Yol inisiyatifiyle etkin entegrasyona önem vermeye başladı. Örneğin Afrika Birliği’nin Gündem 2063 planı, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrasya bağlanırlık planı vs.

Birbiriyle çelişmeyen bu işbirliği entegrasyonu, tüm tarafların kalkınma planlarına fayda getiriyor.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol’un Çin’den kaynaklandığını ve dünyaya ait olduğunu birçok kez açıkladı.

39 ülke ve uluslararası kurumun lideri, binlerce uzman ve akademisyen, sanayi öncüleri Beijing’de toplandığında, kaliteli kalkınma aşamasına giren Kuşak ve Yol girişimi tüm ülkelere daha geniş kalkınma alanları açacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum