G20 Finans Yöneticileri: Yoğunlaşan ticari gerilimleri küresel ekonomiye tehdit oluşturuyor

photo3_img73-680x350.jpg

G20 Maliye Bakanları Ve Merkez Bankası Başkanları tarafından Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada; dünyanın finans yöneticileri, ticaret ve jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı ve bunun küresel ekonomik büyüme için risk teşkil ettiği konusunda uyardılar. Bazı ülkelerde teşvik önlemlerinin etkili olması ve bir defalık faktörlerin dağılması nedeniyle küresel ekonominin bu yıl ılımlı bir şekilde toparlanarak 2020’ye girmesi bekleniyor. Ancak açıklamada, büyümenin düşük seviyede kaldığı ve özellikle ticari ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan risklerin devam ettiği belirtildi.

Resmi açıklama, esnek maliye politikasının ve gelişmiş yapısal reformun önemli rolünü vurguladı. G20 ekonomileri, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme hedefine ulaşmak için politika araçlarını kullanacak ve olumsuz risklere karşı kendilerini koruyacaklar.

IMF Başkanı Christine Lagarde, ticaret gerginliğinin “ufuktaki önemli bir risk” olduğunu ve büyük G20 ekonomilerini küresel büyüme riskini azaltmak için ticari gerginlikleri gidermeye çağırdığını söyledi.
Lagarde açıklamasında “Küresel ekonominin geçici bir dengelenme işaretleri gösterdiği ve büyümenin güçlenmesinin öngörüldüğü bir dönemdeyiz. Bu iyi haber olsa da, önünüzdeki yol istikrarsız olmaya devam ediyor ve farklı gerileme risklerine maruz kalıyor” dedi. Lagarde bu riskleri azaltmak için, birinci önceliğin hâlihazırdaki tarifeleri ortadan kaldırmak ve yenilerini önlemeyi de içerecek şekilde mevcut ticaret gerilimlerini çözmek olması gerektiğini söyledi.

Global Cari Hesap Dengesizlikleri

Cari hesap dengesizliklerine gelince, G20’nin finans yöneticileri, ülkeye özgü koşullara göre uyarlanmış makroekonomik ve yapısal politikaların aşırı dengesizliklerin giderilmesi ve risklerin azaltılması için gerekli olduğunu belirtti. Doğrudan yabancı yatırım gibi fon sağlama biçimleri diğerlerinden daha istikrarlı olduğu için sermaye akımlarının kompozisyonun izlenmesi de önemlidir.

Ekonomik Büyümenin İtici Gücü Olarak Altyapı

Resmi açıklamada, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için altyapının olumlu etkisinin en üst düzeye çıkarılması gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre; G20 ekonomileri bir “Varlık Sınıfı olarak Altyapı Yol Haritası” uyarınca altyapı açığını kapatmak ve altyapının geliştirilmesi için çalışmaya devam edecekler.

Ek olarak, G20 finans yöneticilerinden oluşan grup, Cumartesi günü Facebook gibi küresel teknoloji devlerinin ödedikleri vergiyi düşürmek için kullandıkları boşlukları kapatmak için kurallar bütünü oluşturmak konusunda anlaştılar. Reuters’e göre, büyük teknoloji vergisine yönelik program 2020’de tamamlanacak.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum