Ekonomik Tamamlayıcılık Çin-ABD İlişkilerinin Gelişmesine Neden Oluyor

cin-abd-ekono0mi.jpg

Çin Finansal 40 Forumu (CF40) ve ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşu olan Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ortak bir raporunda, Çin ile ABD arasındaki ekonomik tamamlayıcılığın iki ülke arasında kazan-kazana dayalı bir ilişkiye neden olduğu belirtiliyor.

Pekin’de Pazar günü yayınlanan rapora göre, Çin’in emek yoğun sektörlerde karşılaştırmalı üstünlüklere sahipken ve ABD’nin sermaye yoğun sektörlerde ve yüksek verimli tarım alanında karşılaştırmalı avantajlara sahip olması nedeniyle iki ülke arasındaki yapısal tamamlayıcılık ilişkisi artmakta olan ikili ticaretin ardındaki temel unsurdur.

PIIE Başkanı Adam Posen, Pekin’deki yetkililerin ve akademisyenlerin katıldığı 6. CF40-PIIE Ekonomistler Sempozyumun’da yaptığı raporu tanıtan konuşmada “ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatın, 2016 yılında ABD ticareti açığının % 46’sını oluşturduğunu söyleyerek Çin’in ekonomik ilişkileri yeniden dengeleme durumunda olduğunu belirtti. Posen “Çin’in iç yatırım ve tüketimindeki artış, ikili ticaretteki dengesizliklerin azalmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, ABD’de mali açıkların artması ve bunların ABD doları değerlemesi üzerindeki potansiyel etkisi, ABD genel olarak ve ikili ticaret açığını artıracaktır” dedi.

Yeni ABD hükümeti iki ülke arasındaki dış ticaret açığından endişe duyuyor. Ancak CF40’daki kıdemli bir uzaman olan Guano Tao, Çin-ABD ticaret savaşının her ülkenin de kaybedeceği bir senaryo olabileceğini belirtti.

Guano “ABD’de Çin’de doğrudan yabancı yatırım (DYY) hızla artıyor ve getirileri göreli olarak yüksek. Çin’in ABD’deki yurtdışı doğrudan yatırımları ise 2004 ile 2015 yılları arasında yüzde 58 oranında daha hızlı büyüdü” dedi.

Rapora göre iki ülke için de ikili bir yatırım anlaşması faydalı olacaktır diğer taraftan ABD ile ekonomik çatışmayı önleme konusunda Çin’in en iyi stratejisi yapısal reformu hızlandırmak ve piyasayı dışa açmaktır.

Pekin merkezli CF40, ekonomi ve finans alanındaki politika araştırmalarına odaklanan kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur. Washington merkezli PIIE ise, uluslararası ekonomik politika araştırmasıyla tanınan özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.                Çin Uluslararası Radyosu 

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum