Çin’in hizmet ticareti dünya ekonomisine güç verecek

çin1.jpg

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı hizmet ticareti rakamlarına göre, bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen hizmet ticareti hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı.

Tarihi rekora ulaşan bu rakamın Çin’in toplam ticaret hacmindeki payı yüzde 15’i aştı. Hizmet ticaretinde ihracat yüzde 14,6 ve ithalat yüzde 7,7 artış gösterdi. İhracat ile ithalat hacimleri arasındaki fark küçüldü.

İyileşme eğiliminin göstergesi

Küresel ekonominin korumacılıkla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde yüzde 10’a yakın artış, Çin’in hizmet ticaretindeki iyileşme eğilimini ispatlıyor. Daha da önemlisi hizmet ticaretinin yapısı sürekli iyileşiyor.

Ocak-Temmuz döneminde yeni geliştirilen hizmet sektörlerinde gerçekleştirilen ticaret hacmi yüzde 20,3 arttı, bu toplam hizmet ticaretinin büyüme hızının 10,4 puan üzerinde.

Telekomünikasyonda kullanılan bilgisayar ve bilgi hizmeti, sigorta hizmeti, kültür ve eğlence hizmetlerinin ihracatı hızla artarken, fikri mülkiyet hakkını kullanma ücreti, finans hizmeti ve bilgi hizmeti gibi alanlarda ithalatta da büyük artış oldu.

Çin’in hizmet ticareti, 10 yıl önce turizm, inşaat müteahhitliği, iş gücü ihracatı gibi, zengin iş gücü ve doğal kaynaklara dayalı hizmet projelerine odaklanırken, artık danışma, finans, kültür ve dijital ticaret gibi sermaye ve teknolojiye odaklı alanları önemsiyor. Bu süreçte hizmet kalitesi ve rekabet gücü adım adım yükseliyor.

Pilot bölgelerin rolü büyük

Çin’in hizmet ticaretinde yenilikçi kalkınma pilot bölgeleri belirleyici rol oynadı. Ülke genelindeki 17 pilot bölgenin hizmet ticareti hacmi, ülkenin toplam hizmet hacminin yüzde 76,4’ünü oluşturdu.

Hizmet ticareti konusunda doğu ve batı kesimleri, orta ve kuzeydoğu kesimlerle kıyaslandığında daha yüksek hızda gelişti, sırayla yüzde 12,9 ve yüzde 11,6 oranında büyüme hızı kaydedildi. Bu rakamlar, Çin’in hizmet ticaretinde dışa açılmanın getirilerinin kendini göstermeye başladığına işaret ediyor.

Hizmet ticaretinin Çin’in dış ticareti ve ulusal ekonomisindeki yeni büyüme noktası olarak hızlı şekilde gelişmesi, Çin ve dünya için büyük önem taşıyor.

Hizmet sektörleri ve hizmet ticareti konusunda Çin uzun zamandır geri kalmıştı, hizmet sektörlerinin ihracat gücü yetersizdi. Bunun yanı sıra Çinli vatandaşların tüketim yapısında değişim meydana geldi ve kaliteli hizmet ticareti ürünlerine olan ihtiyacı durmadan arttı, ticaret açığı yıllar boyu büyüdü.

Bu dengesiz gelişme durumu, sektör ve tüketim yapılarının iyileşmesinin mutlak sonucudur, ancak hizmet sektörlerinin dışa açılmasının derinleştirilmesi için büyük risk oluşturdu.

Fakat bu yılın ilk yarısında hizmet ticaretinde ihracat ile ithalat arasındaki fark azaldı. Bu eğilim Temmuz ayında da korundu. Bu, ithalat ile ihracat arasında yıllardır süren dengesiz kalkınma eğiliminin iyileşebileceğinin simgesidir. Bu eğilim, Çin’in risklere direnme gücünün artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararasılaşma düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olacaktır.

Çin, hizmet ticaretini kolaylaştırma sisteminin inşasında yaygınlaştırmaya değer deneyimler biriktirmiştir. Bu deneyimler ülke çapında yaygınlaştırılabilir, dış ticarete de katkı sağlanabilir.

Çin Devlet Konseyi 2016 yılında “Hizmet Ticaretinin Yenilikçi Gelişmesi İçin Deneme Çalışmalarına Dair Taslak”ı yayımlayarak, Tianjin ve Shanghai gibi 15 pilot bölgede deneme çalışmaları yürüttü. 2 yıl süren çalışmadan sonra 29 konuda deneyim elde edildi. Yönetim sistemi, denetim modeli ve yeni sektör tarzını ilgilendiren bu deneyimler, bu yıl Haziran ayında “Hizmet Ticaretinin Yenilikçi Kalkınması İçin Deneme Çalışmalarına Dair Genel Taslak” haline dönüştürüldü, pilot bölgelerin sayısı 17’ye kadar yükseltildi.

Telekomünikasyon, turizm, müteahhit danışmanlık ve finans gibi sektörlerde hizmet ticaretinin dışa açılmasına öncelik verilmesi istendi. Bu karar hizmet sektörlerinin dışa açılma boyutunu artıracak, hizmet ticaretinde yeni büyüme noktaları oluşturacak.

Hizmet ticaretinde kalite ile verimliliğin sürekli yükseltilmesi, ekonomi yapısının iyileştirilmesi ve kaliteli büyümenin gerçekleştirilmesine destek sağladı. Yeni hizmet sektörlerinin ticaretindeki hızlı artış, büyük data ve bulut hesaplama gibi yeni hizmet sektörleri ile bilim-teknoloji sektörlerinin hızlı gelişmesine yararlı olacak. Çin’in ekonomik istikrarı korumasına güçlü destek sağlanacak. Çin’in hizmet ticaretinin dışa açılması ve Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesi, dünya ekonomisi için de itici güç olacaktır.

Kaynak: CRIDoktor Li Fuyi

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum