Çin-Latin Amerika ortaklığının önündeki fırsatlar ve sınamalar

20181126155423995_31955.jpg

Jiang Shixue, Shanghai Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezi Başkanı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 27 Kasım’da İspanya, Arjantin, Panama ve Portekiz’i kapsayan resmi ziyaret programına başlayacak ve Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılacak. Küresel durumda çeşitli belirsiz ve istikrarsız unsurların gözle görülür oranda artış gösterdiği bir dönemde Arjantin ve Panama gibi Latin Amerika ülkeleri ve Çin’in önünde sınamalar bulunuyor, ancak iki tarafın kader ortaklığından doğan fırsatların sayısı daha fazla.

Çin ile Latin Amerika ve Karayipler coğrafi açıdan birbirlerine uzaklar, ancak ikisi de yeni yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler arasında yer almakla birlikte dünya barışı ve kalkınmasını koruyan önemli güçler konumundalar. İki taraf, uzun süredir kendi somut koşullarına göre kalkınma yolu arayışı içinde ve bu süreçte pek çok başarı elde etti.

Çin Latin Amerika’yı dinamizm ve umutlarla dolu görüyor

Özellikle son birkaç yıl içinde Çin liderleri, Çin-Latin Amerika ilişkilerinin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin pekiştirilmesi için önemli inisiyatifler ve tedbirler aldılar. Bu bağlamda Latin Amerika ülkeleriyle karşılıklı siyasi güvenin artırılması, ticarette ve ekonomide çifte kazanca dayalı işbirliğinin genişletilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ile kültürel değişimin yoğunlaştırılması ve uluslararası işlerde yakın koordinasyon kurulması için karşı taraf ile ortak çaba harcandı.

Bu çabalar kapsamında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Latin Amerika’yı üç kez ziyaret etti. Çin-Latin Amerika ve Karayipler Forumu, artık iki taraf arasındaki işbirliğinin ana kanalı haline geldi, forum sayesinde birçok alandaki işbirliğinde verimli sonuçlar kazanıldı. Çin, iki yıl önce hazırladığı Latin Amerika’ya yönelik politika belgesinde bölgeyi “dinamizm ve umutlarla dolu kara parçası” olarak tasvir etti. Ayrıca bu belgede “Çin’in kalkınması, Latin Amerika ve Karayipler dâhil gelişmekte olan tüm ülkelerin birlikte kalkınmasıyla sıkıca bağlantılıdır.” ifadesi yer aldı.

Xi Jinping’in hazırlandığı dördüncü Latin Amerika ziyareti, hem Çin-Latin Amerika ilişkilerine yeni enerji katacak, hem de iki tarafın uluslararası yönetişimde işbirliği yapmasına imkân tanıyacak.

Önümüzdeki dönemde Çin ve Latin Amerika’nın istişare ve işbirliğini güçlendirerek hegemonya, tek taraflılık ve ticari korumacılığa el ele karşı çıkması gerekir. Çok taraflılığın temelini sarsan hegemonya, tek taraflılık ve korumacılık artık uluslararası ticarete zarar getirip küresel barış ve kalkınmayı tehdit eder duruma gelmiştir.

Son yıllarda Çin ve Latin Amerika arasındaki ticaret hacmi 250 milyar doları bularak uluslararası ticaretin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çin ve Latin Amerika küresel çok taraflı ticaret sisteminin önemli katılımcıları ve bu sistemden fayda gören taraflarıdır. Dolayısıyla serbest ticareti korumak için iki tarafın Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflılık mekanizmaları çerçevesinde ticari korumacılığa karşı çıkması gerekir.

Çin ve Latin Amerika Kuşak ve Yol’a odaklanmalı

Çin ve Latin Amerika, Kuşak ve Yol inisiyatifinin hayata geçirilmesi için de somut tedbirler almalıdır. Cumhurbaşkanı Xi Jinping Kuşak ve Yol’u ortaya koyduğundan beri geçen beş yılda birçok kıtadan ülkeler bu girişimi olumlu karşıladılar. Başta Şili ve Arjantin Cumhurbaşkanları olmak üzere 20 Latin Amerika ve Karayip ülkesinden üst düzey yetkili ile uluslararası kuruluşların sorumluları başkent Beijing’de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Zirvesi’ne katıldılar. Zirvede bölgesel ve ulusal kalkınma stratejilerini Kuşak ve Yol ile kenetlemeye, güney yarımküredeki altyapı tesisleri inşasını hızlandırmaya ve Güney-Güney işbirliğini kuvvetlendirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçtiğimiz ocak ayında Çin-Latin Amerika Forumu 2. Bakanlar Toplantısı’nda “Kuşak ve Yol” inşasının, iki tarafın parlak geleceğine açılan kapının “altın anahtarı” ve Çin-Latin Amerika kader ortaklığının kurulması yönündeki büyük bir adım olduğunu söyledi.

Wang, Çin-Latin Amerika Ticaret İşbirliği Forumu’nun açılış töreninde ise Kuşak ve Yol’un Latin Amerika kıtasına kadar genişlediğine işaret ederek, girişimi “kıtaları ve okyanusları aşan, en olumlu karşılanan, en büyük ölçekli uluslararası işbirliği platformu” ve “Çin’in dünyaya sağladığı en mühim kamusal ürün” olarak niteledi.

Çin ve Latin Amerika’nın küresel yönetişimde işbirliğini de güçlendirmeleri şarttır. Küresel sorunlar küreselleşmeden kaynaklanmaz, ancak küreselleşmenin gelişimi gerçekten de küresel sorunları daha ciddi hale getirdi. Bunu çözmek için ülkeler küresel yönetişimi ilerletirken “ortak ancak farklı sorumluluk” ilkesine bağlı kalarak uluslararası çok taraflılık mekanizması çerçevesinde koordinasyonu ve iletişimi geliştirmelidirler.

Çin de Latin Amerika ülkeleri de küresel sorunlardan mağdurlar, aynı zamanda uluslararası meselelerde önemli rol oynuyorlar. İki tarafın da küresel yönetişimde şiddetli işbirliği arzusu bulunuyor. Uluslararası durumun çok değiştiği ve çok taraflılığın meydan okumalarla karşı karşıya bulunduğu günümüzde Çin ve Latin Amerika’nın Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde belirlenen amaçlar ile ilkeleri ve uluslararası düzeni korumaları lazımdır. Çok kutuplaşma ile uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi ve hukuk zemininde yönetilmesi sürecini ilerletip gelişmekte olan ülkelerin temsil ve söz haklarını güçlendirerek küresel yönetişimin reformuna katkıda bulunmaları gerekir.

ABD engeli uygun şekilde ele alınmalı

Çin ve Latin Amerika arasında ortak kader topluluğunun oluşturulması sürecinde ABD’den kaynaklı engellerin uygun şekilde ele alınması gerektiği inkâr edilemez. ABD Latin Amerika’yı öteden beri “arka bahçesi” olarak görüyor, Çin’in Latin Amerika’da varlığını sürdürmesine karşı önlemler almaya çalışıyor.

Aslında Latin Amerika ülkeleri dünyanın çoğu ülkeleriyle sıkı ilişkilerini koruyor. Bu sebepten bölgenin Çin ile ilişkilerini geliştirmesi de son derece doğaldır. İki taraf arasındaki ilişkiler, karşılıklı yarar temelinde gelişmekle beraber herhangi bir üçüncü tarafı da hedef almıyor. Çin ile Latin Amerika arasında ekonomik ve ticari ilişkiler hem Latin Amerika’nın gelişmesine hem de istikrarına yararlıdır. Müreffeh bir Latin Amerika, ABD’nin yerkürenin batısındaki stratejik çıkarlarına da uygundur. Çin-ABD, Çin-Latin Amerika ve ABD-Latin Amerika’nın dışa açık ve kapsayıcı bir tavırla, kendi avantajlarını geliştirerek Latin Amerika piyasasında işbirliğini ilerletip “üçlü kazanç” sağlamaları gerekiyor.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum