Çin, ABD ile yaşadığı ticari anlaşmazlıkla ilgili beyaz kitap yayımladı

cin-abd.jpg

Çin, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerine dair gerçekleri ve iki ülke arasında yaşanan ticari sürtüşmedeki duruşunu net bir şekilde ortaya koymak için bugün bir beyaz kitap yayımladı.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından yayımlanan beyaz kitap, “Çin-ABD Ticari Sürtüşmesine dair Gerçekler ve Çin’in Duruşu” başlığını taşıyor.

Söz konusu belge, Çin ile ABD arasında karşılıklı fayda ve çifte kazanca dayalı ticari ve ekonomik işbirliği, Çin-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleri açıklığa kavuşturma, ABD yönetiminin ticarette korumacı uygulamaları, ABD yönetiminin ticarette zorbaca uygulamaları, ABD yönetiminin yanlış uygulamalarının küresel ekonomiye zararları ve Çin’in duruşu olmak üzere altı bölümden oluşuyor.

Beyaz kitapta, Çin’in dünyadaki en büyük gelişmekte olan ülke, ABD’nin de dünyadaki en büyük gelişmiş ülke olduğuna dikkat çekilirken, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hem iki ülke hem de küresel ekonominin istikrarı ve büyümesi için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Farklı kalkınma aşamalarında olan ve farklı ekonomik sistemlere sahip iki ülke arasında ticari anlaşmazlıklar görülmesinin normal olduğu vurgulanan belgede, “Önemli olan, karşılıklı güveni artırmanın, işbirliğini pekiştirmenin ve anlaşmazlıkları kontrol etmenin nasıl gerçekleştirileceğidir” ifadesi kullanıldı.

Çin’in yayımladığı beyaz kitapta, uzun süredir iki hükümetin eşitlik, rasyonellik ve orta noktada buluşmak için birbirine doğru yönelme gibi ilkelere dayanarak Sanayi ve Ticaret Ortak Komisyonu, Stratejik ve Ekonomik Diyalog ve Kapsamlı Ekonomik Diyalog gibi iletişim ve koordinasyon mekanizmları kurduğu da hatırlatıldı.

Beyaz kitaba göre, iki tarafın üstün gayretleri sayesinde geçtiğimiz 40 yılda sürekli olarak ilerleyen Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri, çeşitli engellerin üstesinden gelerek ikili ilişkileri “hem dengeleyen hem de ilerleten unsurlar” hâline geldi.

Beyaz kitapta, yeni ABD yönetiminin görevine başladığı 2017 yılından bu yana “Önce Amerika” sloganıyla, karşılıklı saygı ve eşit istişare gibi uluslararası ilişkilere yön veren temel ilkeleri terk ederek, tek taraflılık, ticarette korumacılık ve ekonomik zorbalık uygulamak suretiyle birçok ülke ve bölgeye, özellikle de Çin’e gerçek dışı suçlamalar yönelttiği kaydedildi.

Belgede, ABD yönetiminin, Çin menşeli ürünlere sürekli gümrük vergisini artırmak gibi önlemlerle ve aşırı baskılar yoluyla kendi çıkarlarından doğan ihtiyaçları Çin’e dayatmaya teşebbüs etmeye çalıştığı ifade edildi. Belgede, bu durum karşısında Çin’in ise iki ülkenin ortak çıkarlarından ve dünya ticaret düzeninden hareketle konuya yaklaştığı, anlaşmazlıkları diyalog ve istişarelerle çözme ilkesi doğrultusunda, azami sabır ve içtenlikle ABD’nin kaygılarına cevap verdiği ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak görüşe vararak sorunu çözmeye çalıştığı da belirtildi.

Beyaz kitapta, ABD tarafıyla birkaç kez diyalog ve istişarelerde bulunan Çin’in, somut çözüm planları ortaya koyarak ikili ekonomik ve ticari ilişkiler için büyük çaba gösterdiğine de işaret edildi. Ancak Washington’un sürekli olarak sözlerinden dönerek Çin’i sıkıştırmaya çalıştığı ifade edilen belgede, bunun iki ülke arasındaki ticari sürtüşmelerin kısa sürede tırmanmasına yol açmanın yanı sıra, iki ülke hükümet ve halklarının, yıllardır harcadıkları çabaları sayesinde gelişen ikili ekonomik ve ticari ilişkileri de büyük oranda zedelediği, çok taraflı ticaret sistemi ve serbest ticaret sisteminin ilkelerini ciddi tehditlere maruz bıraktığı belirtildi.

Çin’in yayımladığı beyaz kitapta, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin, hem iki ülkenin halklarının mutluluğunu hem de dünya barışı, refahı ve istikrarını ilgilendirdiği de yazıldı.

Çin ve ABD için işbirliğinin tek doğru seçenek olduğuna, ortak kazancın, daha güzel bir geleceğe sahip olunmasını sağlayacağına vurgu yapılan belgede, Çin’in bu konudaki tutumunun açık, net ve kararlı olduğunun da altı çizildi.

Kaynak: CRI

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum