Türkiye’nin Mühendis Kızları Burs Başvuruları Başladı

thm.jpg

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK), üniversitelerin aşağıda belirtilen mühendislik fakültelerinde okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilere yönelik bir burs programıdır. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının ilgili birimleri aracılığı ile belirlendikten sonra, proje bünyesinde oluşturulan burs komisyonunca seçilmektedir.

BURS ŞARTLARI
-T.C. Vatandaşı olmak
-Maddi imkandan mahrum olmak
-Başka kaynaklardan burs almıyor olmak
(Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç)

-Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak

Başarı Koşulları:
a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak (eşitlik olması durumunda)
b) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçişhakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için Türkiye’nin Mühendis Kızları’nın kontenjan açtığı üniversitelerin listesi aşağıdaki gibidir:

Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Burs başvuruları, 24 Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir

TMK Burs Başvuru Formu ve detayları için tıklayınız

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum