Türk Eğitim Vakfı- Garring Vakfı Burs Başvuruları Devam ediyor-Ocak Ayında sona eriyor

TEV-Bursu-Sikca-Sorulan-Sorular.gif

Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2018–2019 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

  • Burs süresi MSc için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2018’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
  • DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer, bu nedenle adayın bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçmesi ve başvurusunu yapması gerekir. international@adm.dtu.dk
  • DTU’nun Başvuru tarihleri http://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admission-and-deadlines
  • DTU’ya başvuru sürecinde TEV_GArring Vakfı bursuna adaylık koşullarını taşıyanlar ve bu bursa başvurup dosyasını TEV’e iletip burs için aday olanlardan DTU başvuru kayıt ücreti (100 Euro) almayacaktır. Adaya ayrıca süre verecek ve TEV’den aday hakkında bilgileri 16-18 Ocak tarihleri arasında alacaktır. Burs almaya hak kazananların başvuru ücretleri ile okul ücreti burs kapsamında olacaktır.
  • DTU başarılı öğrenciler için okul ücreti bursları sağlar. Bu nedenle adayın başvuru sırasında okul ücreti bursundan muafiyet için DTU’da ilgili bölüme başvurması ve DTU’nun istediği belgeleri DTU’ya iletmesi ayrıca Garring Vakfı bursu adayı olduğunu bildirmesi gerekir. TEV-Garring Vakfı burs sonuçları 2018 Nisan ayı ilk haftasında kesin olarak belirlenecektir. Aday bu tarihte kesin olarak burs aldığını bildirebilir. DTU adaylardan akademik başarılarını belgelemelerini ve ayrıca varsa ödüller ile sosyal, gönüllü çalışmalar gibi ayrıntılar ister. Adaylar bunlara dikkat etmelidir. DTU’nun güncel uygulamaları dikkate alınmalıdır. TEV-Garring Vakfı bursundan yararlanmak için okul ücreti muafiyetinden yararlanmak istediğini DTU’ya ilgili bölüme bildirebilir.
  •  http://www.dtu.dk/english/education/msc/tuition_fees_and_terms_of_payment/tuition_fee_waivers

Ayrıntılar için http://yurtdisi.tev.org.tr adresine bakınız.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum