Hubert H. Humphrey burs programı

fulbright-flta-logo_5-1.jpg

Hubert. H. Humphrey Burs Programı bir diploma programı olmayıp, kariyerinin ortasında, kamu hizmeti veren, liderlik yapan ve profesyonel gelişime açık yöneticilere veriliyor. Program akademik ve profesyonel olmak üzere iki yönlü. Humphrey bursiyerleri, misafir edildikleri üniversitelerde takip ettikleri özel çalışma programlarının yanı sıra, mesleki ziyaretler, konferanslar, eğitim programları ve en az 6 haftalık staj olmak üzere profesyonel gelişim faaliyetlerine katılıyorlar.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Temmuz 2017

Bu program için aşağıda belirtilen konularda burs veriliyor:

Kalkınma
a. Tarımsal ve Kırsal Kalkınma
b. Ekonomik Kalkınma/Finans ve Bankacılık
c. Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği
d. Şehir ve Bölge Planlama

Demokratik Kurumsallaşma
a. İletişim/Gazetecilik
b. Hukuk ve İnsan Hakları
c. Kamu Politikası Analizi ve Kamu Yönetimi
d. İnsan Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Politikalar ve Uygulamaları
e. Teknoloji Politikasi ve Yönetimi
f.  İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim
a. Eğitim Yönetimi, Planlama ve Politikası
b. Yüksek Öğrenim Yönetimi
c. İngilizce Öğretimi

Halk Sağlığı
a. Halk Sağlığı Politikası ve Yönetimi
b. HIV/AIDS ile Mücadele Politikaları ve Korunma Yöntemleri
c. Madde Bağımlılığıyla Mücadele, Tedavi ve Korunma Yöntemleri

Ağustos 2018’de başlayacak olan bursun süresi bir akademik yıldır. Program başlamadan önce, program yetkilileri tarafından uygun görüldüğü takdirde, İngilizce düzeyini yükseltmek ve Amerika’ya uyum sağlamaya yönelik 20-25 haftalık yoğun ingilizce programına katılmak gerekebilecektir.

Humphrey Burs Programına seçilenlere, gidiş-dönüş uçak bileti ile ABD’deki öğrenim ve yaşam giderlerini karşılamaya yetecek miktarda burs sağlanacak.

Bursun karşılığında zorunlu hizmet yoktur; ancak  bursiyerlerin ABD’deki programlarını tamamladıktan sonra, ABD J-1 vizesi kuralı gereği, Türkiye’ye dönme zorunlulukları bulunuyor.

Başvuru Kriterleri:

 •     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.
 •     Üniversite veya 4 yıllık bir yüksek okul mezunu olmak gereklidir.
 •     Son başvuru tarihinde 45 yaşından büyük olmamak gereklidir.
 •     İyi derecede İngilizce bilmek gereklidir (TOEFL iBT puanı en az 71 olacak düzeyde). İngilizce düzeyi iyi olmayan (TOEFL iBT puanı en az 42 olacak düzeyde) nitelikli adayların program öncesinde uzun süreli ingilizce eğitimi programına katılmaları şartı ile programa aday gösterilmeleri mümkündür.
 •     Kamu kuruluşlarında, özel sektör veya sivil toplum kuruluşunda yetkili bir konumda uzman, yönetici veya planlamacı olarak çalışmak gereklidir.
 •     Başvuru yapılan alanda, Ağustos 2018 tarihinden önce, en az 5 yıllık tam zamanlı iş deneyimi sahibi olmak gereklidir.
 •     Ağustos 2018 tarihinden önceki son beş yılda, 6 ay veya daha fazla süreyle ABD’de bulunmamış olmak gereklidir.
 •     Ağustos 2018 tarihinden önceki son 7 yıl içinde, ABD’de bir akademik yıl veya daha fazla süre ile lisansüstü bir programa katılmamış olmak gereklidir.
 •     Yönetim görevleri olan öğretim üyeleri ve araştırmacılar başvurabilirler. Başvurulabilecek program alanlari için lütfen bakınız!
 •     Yönetim görevleri olan öğretim üyeleri ve araştırmacılar sadece Madde Bağımlılığıyla Mücadele, Tedavi ve Korunma Yöntemleri ve İngilizce Öğretimi alanlarında başvuru yapabilirler.
 •     Üniversite seviyesinde görev almayan öğretmenler Humphrey Burs programından  yararlanamazlar.
 •     Uzun süreli olarak yurt dışında görev yapmamış olan adayların başvurması teşvik edilir.
 •     Nitelikli bayan adayların başvurması teşvik edilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum