Küresel internet gelişme raporunda dikkat çeken bilgiler

U470P886T1D283017F12DT20171204083926.jpg

4. Dünya İnternet Konferansı kapsamında dün Dünya İnternet Gelişme Raporu 2017 ve Çin’de İnternet Gelişme Raporu 2017 adlı iki belge yayımlandı.

Dünya İnternet Gelişme Raporu 2017 adlı belgede, 38 ülkede internetin gelişmesi konusunda sıralama ve değerlendirme yapıldı. İnternet altyapı tesisleri, yaratıcılık, endüstriyel gelişme, internet uygulamaları, siber güvenlik ve internet yönetimi açılarından değerlendirmelerin yer aldığı belgenin sonuçlarına göre, ABD, Çin, Kore Cumhuriyeti, Japonya ve İngiltere ilk 5 sırada yer aldı.

Belgede, gelişmiş ekonomilerde internet gelişme seviyesinin genel olarak yüksek olduğuna işaret edilerek, bunları yeni yükselen ekonomilerin takip ettiği, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde internetin gelişmesinin son yıllarda hızlandığı kaydedildi.

Dünya İnternet Gelişme Raporu 2017 adlı belgede ayrıca, insan zekâsına dayalı yeni internet ve bilişim teknolojilerinin, küresel ölçekte yeni bir rekabet unsuru haline geldiği savunuldu.

Çin’de İnternet Gelişme Raporu 2017 adlı belgedeyse Çin’de son beş yıl içinde internetin gelişimi değerlendirildi.

Belgeye göre Guangdong, Beijing, Zhejiang, Jiangsu ve Shanghai internet gelişmesi konusunda ilk beş sırada yer aldı.

İnternet kullanıcı sayısı bakımından Çin’in dünyada ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen belgede, dijital ekonomide Çin’in ikinci, online alışverişteyse yine birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Yazıyı paylaşın:

Yorumlar

yorum